Parafia Niepokalanego Serca Maryi w Krakowie Os. Rybitwy-Przewóz
PDF Drukuj Email

Droga do powstania parafii i początku jej działalności


Duża odległość między kościołem parafialnym w Starym Bieżanowie a osiedlami Rybitwy i Przewóz była niedogodnością dla społeczności wierzących tych osiedli. Wiedział o tym proboszcz bieżanowskiej parafii ks. prałat Marian Łaczek, który w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku czynił starania, aby uzyskać zgodę na budowę nowej świątyni, a tym samym, by powołać niezależną wspólnotę duszpasterską dla ludności Rybitw i Przewozu. Wprawdzie władze zgodę taką wydały w 1956 r., ale wkrótce ją anulowały. Nie przeszkodziło to społeczeństwu Rybitw i Przewozu zbudować drewniany barak na narzędzia i materiały budowlane, w którym wkrótce zaczęto odprawiać nabożeństwa. Ta tymczasowa świątynia stała się świadectwem niezłomności, detrminacji, a także mocy ducha wierzących, którzy mimo niechęci i trudności stwarzanych przez świecką władzę, postanowili zbudować na swoim osiedlu dom Boga. Niewątpliwie w powołaniu duszpasterstwa na Rybitwach pierwszoplanową rolę odegrał ks. prałat Łaczek - wielki propagator kultu Matki Bożej oraz oddana mu grupa księży wikariuszy w osobach Zbigniewa Guszkiewicza, Tadeusza Hańderka i Ludwika Kołacza, który został rychło mianowany pierwszym proboszczem tworzącej się parafii. Uroczystość erygowania parafii pw. Niepokalanego Serca NMP na Rybitwach odbyła się 24 X 1970 r. z udziałem Jego Ekscelencji ks. bpa dra Stanisława Smoleńskiego. Dekret o erekcji, wydany przez metropolitę krakowskiego, ks. kard. dra Karola Wojtyłę, został odczytany przed tłumnie zgromadzonymi mieszkańcami Rybitw i Przewozu przez ks. dziekana Mariana Łaczka.

Działalność parafii

Wierni nowej parafii zapisali we wdzięcznej pamięci proboszcza ks. Ludwika Kołacza, który przy współudziale swych parafian wybudował pierwszy drewniany kościół i plebanię na Rybitwach, a także przyczynił się wespół z prałatem Łaczkiem nie tylko do ustanowienia parafii, ale także do zaktywizowania miejscowej społeczności w pierwszych latach swej duszpasterskiej posługi.

W marcu 1971r., po przygotowaniu parafialnej wspólnoty przez rekolekcje wielkopostne, odbyła się pierwsza wizytacja parafii przez ks. bpa St. Smoleńskiego. Pierwsza Komunia św. w nowej parafii miała miejsce w czerwcu 1971 r. w niedzielę Trójcy Świętej. Mimo powołania nowego ośrodka duszpasterskiego na Rybitwach, cmentarz grzbalny dla zmarłych z tutejszej parafii nadal znajdował się w Bieżanowie. W lipcu 1971 r.została poświęcona kaplica na cmentarzu w Bieżanowie przez ks. kard. dra Karola Wojtyłę, w której modlono się przy katolickim pochówku obywateli Rybitw i Przewozu. Pierwszy odpust parafialny ku czci Niepokalanego Serca NMP odbył się 22 sierpnia 1971 r., poświęcono wtedy wieniec dożynkowy z Przewozu, a uroczystą sumę celebrował ks. proboszcz Wincenty Tuzek z Płaszowa, zaś kazanie wygłosił ks. dr Kubiś. W drugą niedzielę Wielkiego Postu roku następnego rozpoczęły się pierwsze Misje św. (27 II 1972r.) prowadzone przez sercanina, ks. Adama Brzeźniaka. Podczas nich każda rodzina w parafii otrzymała obraz Serca Jezusowego, albowiem celem tych Misji było poświęcenie rodzin Bożemu Sercu.

W Święto Matki Bożej Królowej Korony Polski, 3 V 1972 r., doszło do uroczystego poświęcenia dwóch dzwonów sprawionych dla parafii, które zostały zawieszone w dzwonnicy stojącej obok świątyni. W tym samym roku, jesienią, 10 września, macierzysta przez długi czas dla społeczności Rybitw i Przewozu parafia bieżanowska obchodziła wielki jubileusz 550-lecia swego istnienia. Masowy udział w tych obchodach wiernych parafii Niepokalanego Serca NMP był świadectwem dziękczynienia Bogu i Jego Rodzicielce za długoletnią opiekę i otrzymane łaski.

W dniu 16 XI 1973 r. nastąpiła zmiana proboszcza: ks. Ludwik Kołacz został przeniesiony na Orawę do Zubrzycy Górnej, a obowiązki duszpasterskie przejął ks. Karol Targosz, który przybył ze Zwardonia, z Żywiecczyzny.

W dniu odpustu parafialnego w Roku Świętym, 25 VIII 1974 r. rozpoczęły się pięciodniowe rekolekcje przygotowawcze, prowadzone przez jezuitę, o. Tadeusza Birkowskiego z Opola, które towarzyszyły wielkiej uroczystości parafialnej - poświęceniu obrazu matki Bożej w ołtarzu głównym przez metropolitę krakowskiego ks. kard. Karola Wojtyłę, który udzielił sakramentu Bierzmowania dzieciom i młodzieży. Dwa miesiące później, podczas uroczystej sumy (6 X 1974r.) ks. prałat Marian Łaczek poświęca trzeci, największy dzwon "Chrystus Król", który zawisa na przykościelnej wieży, by z woli proboszcza głosić odtąd śmierć wiernego z parafii. W dniu 3 II 1975 r., odprowadzany tłumnie, odszedł od Pana śp. Filip Sotwin - parafianin wielce zasłużonyi bez reszty oddany dobru lokalnego kościoła, a 21 IV podążył za nim ks. Marian Łaczek - ostatni proboszcz bieżanowski dla społeczności Rybitw i Przewozu, a także twórca parafii Niepokalanego Serca NMP.

 • od 1973-1983 r. - proboszcz ks. Karol Targosz (kościół - kaplica drewniana wybudowana w 1958 r.)
 • W czerwcu 1983 - zachorował Ks. Karol Targosz.
 • 6 czerwca 1983 - pozwolenie od władz komunistycznych na budowę kościoła (o pozwolenie starał się wcześniej ks. Marian Łaczek)
 • 25 czerwca 1983 r. - przychodzi na parafię ks. Stanisław Świętek jako pomoc duszpasterska.
 • 13 XI 1983 - rozpoczęto budowę kościoła
 • 7 grudnia 1983 - umiera ks. proboszcz Karol Targosz
 • 7 grudnia 1983 r. - ks. Stanisław Świętek zostaje nowym proboszczem parafii.
 • 24 grudnia 1984 - I Pasterka, ze wzgl. na ilość wiernych trwała 3 godziny, kościół  w stanie surowym, kryty papą.
 • 8 grudnia 1985 r. - wmurowanie kamienia węgielnego  i poświęcenie kościoła w czasie wizytacji kanonicznej przez ks. Bp. Juliana Groblickiego
 • 1985-1995 - prace wykończeniowe
 • 1988 - rozebrano drewnianą kaplicę
 • 15 października 1995 - Ks. Kardynał Franciszek Macharski konsekruje kościół
 • od 2005-2010 r. na parafii jako pomoc duszpasterska pracuje ks. mgr Daniel Żółkiewicz
 • z dn. 1 lipca 2010 r. Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz - Metropolita Krakowski mianuje  ks. Adama Biłkę administratorem parafii
 • z dn. 1 lipca 2012 r. Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz - Metropolita Krakowski mianuje  ks. Adama Biłkę proboszczem parafii
 • dnia 1 lipca 2015 roku, decyzją księdza kardynała Stanisława Dziwisza, obowiązki proboszcza parafii objął ks. mgr Stanisław Migas
 • 26 sierpnia 2015 roku do pomocy księdzu proboszczowi na okres jednego roku praktyki diakońskiej, został skierowany ksiądz diakon Dariusz Biernat
 • 28 sierpnia 2016 roku ksiądz kardynał skierował do pomocy w parafii księdza diakona Damiana Obrała

 

Dzisiaj:

26 Maja 2022
Czwartek
W Kalendarzu Liturgicznym:
wspomnienie
Św. Filipa
Nereusza
Do końca roku zostało 220 dni.

Liturgia na dziś

Aktualny czas

Kalendarz