Parafia Niepokalanego Serca Maryi w Krakowie Os. Rybitwy-Przewóz
PDF Drukuj Email


SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI
I SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ ORAZ KOMUNII ŚWIĘTEJ


Parafia Niepokalanego Serca NMP w Krakowie
os. Rybitwy-Przewóz
18-19 maja 2019 r.


18 maja 2017 - Sobota


- Godz. 16.30 Dzieci i Rodzice gromadzą się w kościele na wspólną modlitwę. Po modlitwie rozpoczyna się I Spowiedź Święta (osoby, które przystąpiły do sakramenty pokuty i pojednania oraz odmówiły pokutę - mogą udać się do domu).
- Godz. 17.30 wszyscy gromadzą się w Kościele na nabożeństwie majowym.
Po majówce następuje odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych oraz modlitwa Pod Twoją obronę.

Rodzice zapalają dzieciom świece od Paschału.
Ks. Proboszcz:
Drogie dzieci. Zaraz po Waszym urodzeniu Rodzice i Chrzestni prosili dla Was o chrzest święty i zobowiązali się, że wychowają Was w wierze i nauczą żyć jak przystoi Dzieciom Bożym. Teraz nadeszła chwila w Waszym życiu, abyście same wyznały wiarę i wyrzekły się zła. Uczyńcie to przy płonącym Paschale, od którego kiedyś wasz tato zapalił świece chrzcielną dla Was.

Pytam każdego z Was:
K. Czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu?
Dzieci: Wyrzekam się
K. Czy wierzysz w Boga Ojca Wszechmogącego, Syna Bożego i Ducha Świętego?
Dzieci: Wierzę
K. Czy wierzysz w święty Kościół Powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?
Dzieci: Wierzę
Ks. Proboszcz:
W przeddzień I Komunii świętej złóżcie drogie dzieci Panu Jezusowi również przyrzeczenia:
K: Czy przyrzekasz wiarę świętą zawsze wyznawać i na zawsze zachować?
Dzieci: Przyrzekam
K: Czy przyrzekasz w życiu zachować przykazania Boże i Kościelne?
Dzieci: Przyrzekam
K: Czy postanawiasz żyć w łasce Bożej jako dziecko Boże?
Dzieci: Postanawiam
K: Czy postanawiasz uczestniczyć we Mszy świętej w każdą niedzielę i święta i co miesiąc przystępować do spowiedzi świętej?
Dzieci: Postanawiam
K: Czy postanawiasz pogłębiać swoją wiarę i pilnie uczestniczyć w lekcjach religii?
Dzieci: Postanawiam
Modlitwa Pod Twoją obronę.
19 maja 2019 - Niedziela


1. POWITANIE PRZED KOŚCIOŁEM

Dzieci pierwszokomunijne ustawiają się przed Kościołem i czekają na wyjście asysty.
Ksiądz Proboszcz wychodzi z asystą do dzieci.
(Asysta: Krzyż, świece, ministranci, lektorzy, woda święcona z kropidłem, mikrofon.)
Dzieci: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Ks. Proboszcz: Na wieki wieków. Amen.
Ks. Proboszcz: (Krótkie powitanie zebranych przed kościołem)

2. PROŚBA DZIECI O BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

Dziecko:
Księże Proboszczu! Długo czekaliśmy na ten uroczysty dzień I Komunii świętej. Przez wiele miesięcy trwało nasze przygotowanie, modlitwa, troska księdza proboszcza i naszych Kochanych Rodziców, byśmy mogli stanąć przy ołtarzu Pana Jezusa i przyjąć Go w Komunii św.

Dziecko:
Zanim przeżyjemy tę radosną chwilę i po raz pierwszy przyjmiemy Jezusa do naszych serc, was kochani Rodzice prosimy o błogosławieństwo na całe nasze życie w przyjaźni z Panem Jezusem.
Rodzice podchodzą do dzieci i czynią na czole znak krzyża mówiąc:
Niech cię błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Dzieci odpowiadają:
Amen.

Ks. Proboszcz: (Przed pokropieniem) Niech to pokropienie wodą święconą przypomni wam, drogie dzieci, chrzest i wielką godność przybranych dzieci Bożych. (Pokropienie)


3. PROCESJA DO KOŚCIOŁA

Procesja rusza do kościoła (Kadzidło, Świece, Krzyż, Asysta, Dzieci Komunijne, Diakon, Ks. Proboszcz, Rodzice). Po przyjściu do kościoła, dzieci przyklękają4. LITURGIA SŁOWA

Czytanie z Dziejów Apostolskich
Paweł i Barnaba wrócili do Listry, do Ikonium i do Antiochii, umacniając dusze uczniów, zachęcając do wytrwania w wierze, «bo przez wiele ucisków trzeba nam wejść do królestwa Bożego». Kiedy w każdym Kościele wśród modlitw
i postów ustanowili im starszych, polecili ich Panu, w którego uwierzyli.
Potem przeszli przez Pizydię i przybyli do Pamfilii. Głosili słowo w Perge, zeszli do Attalii, a stąd odpłynęli do Antiochii, gdzie za łaską Bożą zostali przeznaczeni do dzieła, które wykonali.
Kiedy przybyli i zebrali miejscowy Kościół, opowiedzieli, jak wiele Bóg przez nich zdziałał i jak otworzył poganom podwoje wiary.
Oto Słowo Boże

Psalm
Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu
Pan jest łagodny i miłosierny, *
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.
Pan jest dobry dla wszystkich, *
a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył.
Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu
Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła *
i niech Cię błogosławią Twoi wyznawcy.
Niech mówią o chwale Twojego królestwa *

i niech głoszą Twoją potęgę.

Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu
Aby synom ludzkim oznajmić Twoją potęgę *
i wspaniałość chwały Twojego królestwa.
Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków, *
przez wszystkie pokolenia Twoje panowanie.
Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu

Alleluja, alleluja, alleluja
Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali,
tak jak Ja was umiłowałem.
Alleluja, alleluja, alleluja


Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana Apostoła
Ja, Jan, ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma.
I Miasto Święte – Jeruzalem Nowe ujrzałem zstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża. I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu: «Oto przybytek Boga z ludźmi: i zamieszka wraz z nimi, i będą oni Jego ludem, a On będzie „Bogiem z nimi”. I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły».
I rzekł Zasiadający na tronie: «Oto czynię wszystko nowe».
Oto Słowo Boże


MODLITWA WIERNYCH

Boże, wejrzyj na szeroko otwarte serca tych dzieci, które po raz pierwszy w życiu chcą przyjąć Ciało Twego Syna, niech to wielkie spotkanie zaowocuje spełnieniem ich próśb:


1. Panie Jezu, jesteś najcudowniejszym darem, jaki Bóg Ojciec dał wszystkim ludziom na ziemi. Prosimy Cię umacniaj cały Kościół Święty, abyśmy wsłuchani
i wpatrzeni w Ciebie umieli być coraz lepsi. Ciebie prosimy…


2. Panie Jezu, tak bardzo kochamy naszą Ojczyznę. Spraw, aby Maryja Królowa Polski zachowała nasz kraj w pokoju oraz wierności Panu Bogu i Kościołowi. Ciebie prosimy...

3. Panie Jezu, Ty znasz dobroć i troskę Maryi i Józefa. Spójrz na naszych Kochanych Rodziców, Rodziców Chrzestnych i Rodzeństwo, którym tyle zawdzięczamy. Pomóż nam zawsze ich kochać. Ciebie prosimy…

4. Panie Jezu, prosimy Cię za dzieci chore, smutne, głodne, biedne i opuszczone. Poślij do nich ludzi ofiarnych, którzy dadzą im pomoc i pociechę, a serca ich niech zawsze zostaną wypełnione Twoją miłością. Ciebie prosimy…

5. Panie Jezu, Ty jesteś najlepszym Nauczycielem. Tobie oddajemy naszych nauczycieli, wychowawców i katechetów. Obdarz ich miłością i swym błogosławieństwem. Ciebie prosimy…

6. Panie Jezu, Ty zostałeś z nami do końca świata. Spraw, aby nasze co niedzielne spotkania z Tobą w Eucharystii zmieniały życie nasze i naszych Rodziców na lepsze. Ciebie prosimy…5. PROCESJA Z DARAMI
CHLEB I WINO
kwiaty
puszka
kustodia

6. KOMENTARZ DO DARÓW:
Dziewczynka:
Panie, w symbolu kwiatów, przyjmij naszą wdzięczność za dar życia, za dar naszych kochanych Rodziców. Pomóż nam, aby nasze serca były pełne miłości, radości i dobroci; piękne, podobne do kwiatów.

Chłopiec:
Przyjmij, Panie, chleb i wino, które za chwilę staną się Twoim Ciałem i Krwią; spraw, aby wszyscy, który się Nimi posilą obudzili w sobie dar męstwa, i z odwagą świadczyli o Chrystusie.


7. KOMUNIA ŚWIĘTA
Dzieci podchodzą do Komunii świętej pojedynczo; zaczynają dziewczynki. Gdy wszyscy przyjmą Komunię Świętą, dzieci klękają i odmawiają modlitwę po Komunii Świętej:


Modlitwa po Komunii Świętej

Chłopiec:
O Jezu, dobroci nieskończona i miłości nasza! Jesteś już w naszych sercach. Dziękujemy Ci za tak wielki dar, że przyszedłeś do każdego z nas i chcesz być z nami. Bądź uwielbiony!

Dziewczynka:
O Matko Boża, naucz nas kochać Pana Jezusa!
Nasi święci patronowie, opiekujcie się nami zawsze, abyśmy idąc za waszym przykładem, zawsze chwalili Pana Jezusa.


PODZIĘKOWANIE RODZICOM

Dziecko:
Kochana mamusiu.
Dziękuję Ci za to, że jestem.
Za to, że nauczyłaś mnie jak się modlić.
Za to, że jesteś dla mnie dobra.
Mamusiu ja Cię bardzo kocham.

Dziecko:
Kochany Tatusiu.
Dziękuję za to, że troszczysz się o mnie.
Za wszystko dobro i miłość, jaką mnie obdarzasz.
Tatusiu ja Cię bardzo kocham.

PODZIĘKOWANIE BABCIOM I DZIADKOM

Dziecko:
Dziękujemy naszym kochanym Babciom i Dziadkom, oraz wszystkim, którzy dopomogli nam przeżywać szczęście dnia dzisiejszego. Panu Organiście za śpiew i modlitwę, oraz całej Liturgicznej Służbie Ołtarza. Ogarnij Jezu wszystkich swoją miłością, obdarz łaskami i błogosław w codziennym życiu.


PODZIĘKOWANIE PANIOM NAUCZYCIELKOM

Dziecko:
W ten uroczysty dzień I Komunii Świętej, chcemy w szczególny sposób okazać wdzięczność naszym Paniom Wychowawczyniom. Za ogromny dar miłości i całe morze cierpliwości którą niejednokrotnie testowaliśmy. Niech Matka Boża ma was w swej opiece. A my dziękujemy z całego serca.

 

Dzisiaj:

4 Kwietnia 2020
Sobota
W Kalendarzu Liturgicznym:
wspomnienie
Św. Izydora
biskupa
i doktora Kościoła
Do końca roku zostało 272 dni.

Liturgia na dziś

Aktualny czas

Kalendarz